trešdiena, 2015. gada 26. augusts

Senās uguns nakts un Pilnmēness Uguns rituāls 29.augustāMūsu senči Baltijas jūras krastos ir dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus, bieži viņi kūra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jūras braucējiem.

Lai atminētos senās ugunis, katru gadu augusta pēdējā sestdienā daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējas jūras krastā, lai svinētu Senās uguns nakti.

Atnāc arī Tu uz jūras malu, lai aizdegtu ugunskuru. Atgādināsim sev un citiem, ka jūra, kas mūs vieno, ir sargājama.
"Pirms pieciem gadu tūkstošiem mēs nonācām tās krastos, atvērām zaļo meža priekškaru un ieaugām šai vietā. Te nu mēs tagad esam, un visi nesam sevī jūras zīmi."  Lennart Meri, "Sudrabbaltais" ("Hõbevalge")Sanāksim 29.augustā plkst. 19:30, pie Lielupes ietekas mūsu Baltijas jūrā, kur kursim uguni Senās Uguns Nakts svinēšanai. 

Tiekamies simboliskā vietā,- kur Lielupe, savienojas ar jūru,- Jūrmalā, Lielupē, Lašu ielā, aiz Jūrmalas Brīvdabas muzeja.

Lepodamās ar 250 pietekām, Lielupe nes savus ūdeņus cauri Zemgalei, arī no Lietuvas, tā simboliski savienojot abas Baltu tautas un stiprinot mūsu tradīcijas!
Turpinam iesākto tradīciju- iekurt Uguni pie mūsu Skaisto Upju ietekām jūrā!:)

20:00, Saulrieta laikā, aizdegsim ugunskuru kopā ar domubiedriem visapkārt Baltijas jūrai un tagad jau šī tradīcija izplatījusies vēl plašāk. Šoreiz ugunskurus vēros Lielais Pilnmēness, kas šājā vakarā ir ļoti tuvu Zemei un būs ļoti liels!

Ugunskuru kursim godinot mūsu senčus un visus mūsu tagadējos kaimiņus ap Baltijas jūru un veiksim Pilnmēnesim atbilstošās rituālās darbības.Kopīgi dziedāsim mūsu spēka dziesmas, pēc senajam tradīcijām Uguns Rituālu vadīs Baltais Vējš.Līdzi ņemamais:

Labs garastāvoklis;

Dziesmu pūrs;

Groziņš ar cienastu sev un draugiem, silts dzeramais;

Atbilstošs apģērbs- svētku noskaņai un komfortam;

Instrumenti (grabulis, bungas, kokle, stabule, arī kaut ko pašdarinātu...)

Katram tik malkas pagales ugunskuram, cik vajadzīgs personīgajam siltumam!:)Vienkārši atnāc uz jūrmalu!! Tā ir varena sajūta, kad redzi piekrastē uzliesmojam daudzus ugunskurus!

Ugunskuru vietas kartē var apskatīt: http://www.ancientlights.eu/ugunskuru-vietas

Lūdzu informēt par piedalīšanos, lai optimāli sarunātu par sasēšanos mašīnās!P.S. Ja šī vieta nav parocīga- dodies uz sev piemērotāko ugunskura kuršanas vietu pie jūras un iepriekš pārliecinies, vai tā piereģistrēta minētajā mājas lapā!! 

Lai Latvijā iemirdzas daudz ugunskuru, gatavojoties pēc nepilna mēneša iekurt ugunskurus visos Latvijas pilskalnos, par godu Baltu Vienības dienai!


Pieteikties, zvanot Ingum 26376888 vai Jānim 22069698

otrdiena, 2015. gada 25. augusts

"Ceļojuma sākums. Jānis, Māra. Varoņa ceļš." 1.darbnīciņa


“Mēs aizveram acis, ieejam sevī un ieaicinām jaunu skatījumu uz pasauli, uz dzīvi…būt atmodinātiem un atvērtiem ir mūsu visu iedzimtā spēja, lai gan tik maz no mums to pielieto”. / Platons

Šī ir pirmā no astoņu darbnīcu cikla. Uzsāksim kopīgu ceļojumu sevis dziedināšanā, garīgajā izaugsmē ar dažādu senu mācību un atziņu apgūšanu, ar dažādu prakšu palīdzību apgūstot un pilnveidojot savas enerģētiskās uztveres un iedarbības prasmes. Ar katru darbnīcu gan dziedināsim sevī arvien dziļākus slāņus, gan kļūsim enerģētiski tīrāki, iegūsim arvien augstāku vibrāciju gaismas ķermeni. Šīs ir spējas un prasmes, ko tagad katram vajadzētu apgūt, lai spētu mainītos gan katrs no mums, gan cilvēce kopumā.

1.darbnīca

Varonīgi izvēlaties sākt vai turpināt atklāsmju piepildītu garīgās izaugsmes ceļojumu, lai apzināti kļūtu par dvēselēm, kas pieredz šo pasauli. Sevis mainīšanas māksla kā dzīves aicinājums.

Dziedināšanās vīzija, nodoms kalpot kopumam, iet Zemes Kopēju ceļu – cieņas un apzinātas pilnveidošanās sēklas iesēšana.

Jānis un Māra kā senbaltu arhetipi, kas palīdz apzināt dvēseles un izpaustās pasaules kopību un savstarpējo sasaisti.

Viedas zināšanas, prakses, vadīti procesi, rituāli un iniciācijas:
 • Vēsturiskās un mitoloģiskās saknes Laiku, šamanisma, Baltu un Vēdu dziedināšanas praksēs, to atbilstība zintnieka ceļam
 • Četri (Astoņi) radīšanas Vēji – dvēseles apzināšanās un ieaicināšana mūsu dzīvēs
 • Kosmoloģija un rituāli, altāris kā Sevis, dabas un kultūras sakrālais spogulis
 • Zinātne par enerģiju laukiem, cilvēka gaismas enerģiju lauku jeb gaismas ķermeni
 • Sirds atvēršana – savienošanās ar dvēseli
 • Ko stāsta slimība? Vērtēšana/nevērtēšana, pieķeršanās/nepieķeršanās, ciešanas/dzīve bez ciešanām
 • Kā jūsu sāpes un brūces pārvērst par spēka un vieduma avotu?
 • Uguns rituāls kā sakrāls process
 • Enerģētisko aizsardzības jeb spēka jostu un gaišredzības rituāli-iniciācijas.
    
  1.darbnīciņa notiek:
  KAD:
  12.un 13.septembrī  -
  Tiem, kuri vēlas piedalīties darbnīciņas enerģētiskās atvēršanas Uguns rituālā, lūdzu ierasties piektdien, 11.septembrī no 18iem līdz 19iem
  Kuri kādu iemeslu dēl nevar ierasties piektdienas vakarā, lūgums ierasties sestdien, 12.septembrī no 9iem līdz 9:30, nodarbību sākums 10:00.
  Plānotais darbnīciņas beigu laiks svētdien, 13.septembrī plkst 18:00
  KUR:
  Ļoti skaistā, nomierinošā, enerģētiski līdzsvarotā vietā Saldus novadā, Zirņu pagastā, “Brekšos”, Pakuļu ūdenskrātuves gleznainā krastā.
  MAKSA:
  Dalība 88,-EUR par abām dienām (tiem, kuri piedalās atkārtoti, lētāk, saskaņā ar atsevišķu vienošanos), ja iemaksa tiek veikta ne vēlāk kā līdz 5.septembrim. Maksājot ierodoties, dalības maksa ir 108,-EUR
  Gultas vieta 3-vietīgā istabā – 13,-EUR par nakti, divas pusdienas un kopējie telpu izdevumi orientējoši 15,- EUR (var mainīties no atkarībā no dalībnieku skaita).
  PIETEIKŠANĀS un plašāka informācija pa e-pastu: baltvejs@hotmail.com vai tel.22069698. Piesakoties norādīt savu vārdu, uzvārdu, no kurienes brauc, vai ir savs auto, savu telefonu un e-pastu. Pieteikšanās tiek nostiprināta veicot dalības maksas apmaksu.
  PAPILDUS INFORMĀCIJA par nokļūšanu, ceļa karte, par līdzi ņemamo tiks izsūtīta individuāli pa e-pastu pēc pieteikšanās.

ENERĢĒTISKĀ DZIEDINĀŠANA
Gaismas lauks ir kā starpnieks starp jūsu smadzenēm, kur jūs sevi pieredzat kā atšķirīgu indivīdu, un jūsu īpašo (unikālo) apziņu un Avotu (Garu), kur mēs esam Vienoti jeb kur VISS IR VIENS. Tas ir instruments caur kuru jūs izsapņojat savu izpausto pasauli. Šī pasaules sastāv no gaismas un vibrācijām, tādējādi tas, kas vibrē jūsu gaismas laukā, to jūs radāt izpaustajā pasaulē. Kad mēs paaugstinām mūsu gaismas lauka kvalitāti, mēs aktivizējam veselības un ilgmūžības gēnus, kas ļauj mums dzīvot mūsu dziļākajai būtībai atbilstošākas, laimīgākas dzīves.

Šīm seno zintnieku viedajām zināšanām šodien ir daudz grūtāk piekļūt nekā mūsu senčiem pirms 10,000 gadiem vai senāk, kuri dzīvoja garākas un veselīgākas dzīves. Mēs vairs nevaram sasniegt šos prāta jeb apziņas līmeņus, jo toksīni mūsu prātos, smadzenēs un ķermeņos, mūsu ikdienas stresi neļauj mums pieredzēt vienotību ar visu radīto, neļauj mums atjaunot mūsu gaismas lauku. Šeit īsti nepalīdz ne ilgstoša meditēšana, ne nepārtraukta OM skandēšana.

Seno zintnieku viedā gudrība ļauj jums apzināties, ka viss jūsu dzīvē ir tas, ko jūs esat izvēlējušies izsapņot izpaustajā pasaulē, ieskaitot nošķirtas, atsevišķas būtnes pieredzi, ieskaitot arī emocionālās sāpes un ciešanas, ko jūs piedzīvojat. Pat šķietamā mūsu fiziskajām sajūtām uztveramās pasaules nošķirtība no neredzamās smalko enerģiju pasaules ir tikai sapnis, ko esat radījuši. Tomēr tad, kad jūs pieredzēsiet to, ka viss ir savstarpēji savienots, jūsu prioritātes mainīsies, un paaugstināsies jūsu spēja tās izdzīvot un uzlabosies arī jūsu spēja neapzinoties sev nekaitēt.

piektdiena, 2015. gada 10. jūlijs

Atgriešanās pie sevis. Garīga izaugsme ikvienam.


"Mīlestības trūkums ir visu problēmu galvenais cēlonis"
 
17. un 18. jūlijā Koknesē
25. un 26. jūlijā Cēsīs
 
Šajā divu dienu kursā pētīsim Visuma likumus un principus, kas ietekmē un nosaka mūsu dzīves, izpratīsim problēmu cēloņus un dziedināsim tos.
       apgūsim senas mācības un zināšanas, pētīsim dzīves principus un likumus
       sapratīsim, kas ir vienotība
       apcerēsim un pārdomāsim savu dzīvi un attiecības nolūkā sasniegt dziļākus apziņas līmeņus
       dziedināsim attiecības ar saviem vecākiem, iekšējo bērnu, saviem bērniem un partneri
       apgūsim senas meditāciju tehnikas, lai sekmīgāk spētu darboties enerģētiskā līmenī
       saņemsim dikšas- Kosmiskās enerģijas sūtījumu jeb dāvanu, kas nostiprina iegūtās zināšanas un pārmaiņas attiecībās
       Kursa- procesa beigās saņemsiet dikšu devēju iniciāciju
 
Tiekamies 17.jūlijā no pl. 9:30-18:00 un 18.jūlijā arī no pl. 9:30 - 18:00 Koknesē, Parka 20 - 66

Un Cēsīs tiekamies 25. un 26.jūlijā arī no plkst. 9:30-18:00 abas dienas. Adrese: Auciema muiža, Raiskuma pagasts, Cēsu novads
 
Dalības maksa 88 €
 

Kas jāņem līdzi?
• rakstāmais un pierakstu burtnīca
• labs un darboties gribošs noskaņojums
Velciet ērtu apģērbu. Varēsiet sēdēt gan uz krēsla, gan uz grīdas
 
Vada: Māra Brante un Jānis Ieviņš. Vienotības universitātē (Indija) sertificēti treneri.
Māra: "Esmu gājusi garīgās izaugsmes ceļu latviskajā dzīvesziņā, Austrumu gudrībās, reiki, numeroloģijā un kādā no Peru nākušajā mācībā."
Jānis: "Atbildes uz saviem jautājumiem esmu guvis budismā, kristietībā, latviskajā dzīvesziņā, astroloģijas un numeroloģijas zināšanās, arī reiki un Peru gaismas priesteru mācībā."

Ar savu pieredzi un gūtajām atziņām dalāmies ar citiem- gan veicot uguns rituālus, gan vadot dažādus seminārus un nodarbības. Dalībnieki ir atzinuši, ka esam atbildīgi un nopietni strādājam, izprotot ko darām. Pēdējā ir Vienotības universitātē apgūtā Atmodas mācība. Apgūstot šīs it kā vienkāršās un vienlaikus viedās zināšanas, kas netiek mācītas skolā, cilvēki atmostas laimīgai, veiksmīgai un pilnīgai dzīvei. Dzīvē atgriežas krāsas.
 
Pieteikšanās dalībai- Māra tālr. 29266349, e-pasts: marabrante@inbox.lv
 

Zeme, mēs un mūsu dzīve


 
"Zemes sirds iziet transformācijas. Zemei ir fizisks ķermenis, tāpat kā cilvēkiem. Tāpat viņai ir apziņa. Patlaban, pieaugot rezonansei, Zemes sirds funkcionē citādāk nekā agrāk. Tagad jūsu sirds un Zemes sirds ir savienotas. Zemes sirdi var ietekmēt jūsu sirds un otrādi. Tāpēc ir tik svarīgi, lai jūsu sirds sinhronizētos ar Zemes rezonansi. Tas nozīmē, ka jūsu sirdij ir jāatplaukst. Jūsu sirds atplauks tad, kad atklāsiet attiecībās mīlestību. Lai atklātu mīlestību sevī, ir jāpārstāj nosodīt savi vecāki, partneri, utt. iekšēji. Nevienu nevar kritizēt, jo viss visums pa tiešo ietekmē visus notikumus, pat cilvēku rīcību. Tāpēc mācieties pieredzēt dzīvi. Dzīve ir jāizdzīvo, tā ir jāpieredz, vai tās ir sāpes vai prieki."
 
Vienotības universitātes Atmodas mācība

Dzīve ir ceļojums


 
"Dzīve ir ceļojums. Viss ir ceļojums. Viss ir process. Dievs ir process. Viss, kas ir- nauda, veselība, attiecības, vārds un slava, panākumi un neveiksmes, pārbaudījumi, kas nāk un iet, tas viss ir dzīve un no jums tiek sagaidīts, ka ar visu to tiekat galā.
 
Tikai tad, ja skatīsities sejā šiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem, tad augsit. Tikai tad jūsu dzīves ceļojumā ir kustība. Ja nesastopiet dzīves piegādātos izaicinājumus, tad nav kustības, un jūs esat iesprūduši. Un tā, dzīve piedāvās dažāda veida pārbaudījumus. Sākot no kārtības līdz nekārtībai, no nekārtības līdz kārtībai, dzīve virzās cikliski…lai kādā jūs būtu stāvoklī, problēmas nāks un būs. Vienotība jums palīdz un dod zināšanas, lai sastaptu šos pārbaudījumus. Ja tās pareizi uztverat, tad tās izzūd.
 
Pēc kāda laika uzrodas kāda cita problēma. Un atkal, jums tai jāskatās sejā, un tieši tad jūs atkal varat augt. Šādai izaugsmei nav gala. Nepārtraukti būs izaicinājumi un nepārtraukta būs izaugsme.
 
Tā ir veidota dzīve. Jūs nevarat iedomāties dzīvi bez kaut vienas problēmas. Tāda dzīve neeksistē. Bez izaicinājumiem jums būtu sajūta, ka mirstat. Jums nebūs sajūta, ka dzīvojat. Lai dzīvotu, jūs saņemat pārbaudījumus."
 
Vienotības universitātes Atmodas mācība

otrdiena, 2015. gada 9. jūnijs

Kāda vēl nedzimušu mazuļu saruna


 
Mammas klēpī sarunājas divi mazuļi. Viens jautā otram:

"Vai tici dzīvei pēc piedzimšanas? "

Otrais atbild:

"Protams. Kaut kam noteikti ir jābūt pēc piedzimšanas. Iespējams, ka te mēs tagad esam tāpēc, lai sagatavotos tam, kas būsim vēlāk."

"Muļķības un nieki" saka pirmais. "Pēc piedzimšanas nav nekādas dzīves. Kāda gan tā varētu būt?"

Otrais saka: "Es nezinu, bet tad varbūt būs vairāk gaismas nekā ir te. Varbūt, ka mēs staigāsim ar savām kājām un ēdīsim ar savām mutēm. Varbūt mums būs vēl citas sajūtas, kuras tagad nespējam nemaz saprast."

Pirmais atbild:" Tas ir absurdi. Staigāšana ir neiespējama. Un ēst ar muti? Smieklīgi! Nabas saite nodrošina barošanu un to, kas mums vajadzīgs. Turklāt nabas saite ir tik īsa. Pavisam loģiski, dzīve pēc piedzimšanas ir izslēgta."

Otrais uzstāj: "Tomēr es domāju, ka kaut kas ir un, iespējams, tas ir citādāk nekā būt te. Varbūt, ka mums vairs nebūs vajadzīga šī fiziskā saite."

Pirmais atbild: "Nieki. Ja tur būtu dzīve, tad kāpēc neviens no turienes nekad nav atgriezies uz šejieni? Piedzimšana ir dzīves beigas un pēc piedzimšanas nav nekas cits kā tikai tumsa, klusums un aizmirstība. Tā nekur neved."

Otrais: "Labi, es droši nezinu, bet mēs taču satiksim savu Māti un viņa par mums parūpēsies."

Pirmais: "Māti? Vai tu patiešām tici Mātei? Jāsmejas. Ja eksistē Māte, tad kur Viņa ir tagad?"

Otrais: "Viņa ir visapkārt mums. Viņa mūs aptver. Mēs esam no Viņas. Mēs dzīvojam Viņā. Bez Viņas šī pasaule nevar un nespēj eksistēt."

Pirmais: "Bet es viņu neredzu. Un loģiski, ka Viņa neeksistē."

Otrais atbild: "Dažreiz, kad apkārt ir klusums, mēs esam klusi un sevī, kad ieklausāmies pa īstam, tad varam uztvert Viņas klātbūtni, tad varam dzirdēt viņas mīlošo balsi, kas skan no augšas."