pirmdiena, 2016. gada 19. septembris

Šamanisks stāsts


 
Ķēniņš, burvis un sapnis.

Dzīvoja reiz ķēniņš, kuram viss bija apnicis un kurš kļuva arvien drūmāks un drūmāks, uzaicināja galma burvi pievienoties savā vakara mielastā. Viņš burvim jautāja, kā var pilnīgi droši zināt, ka eksistē dzīve pēc nāves.

Burvis ķēniņam palūdza cieši ieskatīties viņa zupas bļodā, pievēršot uzmanību zupas tumšajai un bagātīgajai krāsai, tā atbrīvojot prātu no domām.

Ķēniņa acu plakstiņi nolaidās arvien zemāk un tiklīdz acis bija aizvērušās, viņš ieraudzīja sevi zaļās ganībās kā jaunu aitu ganu, ganot savu aitas. Viņš ievēroja, ka kāda aita baro savu jēriņu, un bija lepns par savu ganāmpulku. Viņš sajuta kā viņa spēcīgās kājas viņu viegli nesa augšup pa kalnu. Viņš elpoja svaigo kalnu gaisu, vedot savas aitas uz netālo ieleju, kur bija svaigas, sulīgas ganības.

Tālumā viņš saskatīja savu māju, kurai tovakar tuvojoties, viņš tās pagalmā ieraudzīja savu bērniņu gaidošo sievu barojam zosis. Kad viņš pārnāca mājās, tur jau bija ieradusies vecmāte, un tajā vakarā viņa mīļotā piedzemdēja veselīgu meitenīti. Viņš paņēma bērniņu savās rokās, tad viņš to maigi uzlika uz savas sievas krūtīm, pārpildīts ar mīļumu uz savu ģimeni. Lai gan viņi bija diezgan trūcīgi, tad, kad apgūlās blakus saviem mīļajiem, viņš sajutās kā vislaimīgākais cilvēks visā pasaulē.

Viņš klausījās savas sievas klusajā, maigajā dziesmā viņu bērniņam, līdz aizmiga, būdams neizsakāmi laimīgs.

Pēkšņi viņu pārsteidza skaļa plaukstu saplaukšķināšana, un kad ķēniņš atvēra acis, viņš ieraudzīja burvi, kurš bija tas plaukšķinātājs.

Ķēniņš sadusmojās: “Kāpēc tu man atņēmi manus mīļos, manu ģimeni? Es biju tik laimīgs, es biju jauns un stiprs, laimīgs un iemīlējies.”

“Tas bija tikai sapnis,” burvis paskaidroja. “Varbūt man jāsaplaukšķina manas plaukstas vēlreiz, lai tevi pamodinātu arī no šī sapņa?”

Ķēniņš atkal sadrūma. Viņš pamanīja, ka viņa zupa ir atdzisusi un lika lai burvim nocērt galvu.

***

Kad jūs esat pilnībā atmodušies, jūs saprotat, kas ir paliekošs arī pēc nāves, jūs kļūstiet par sapņotājiem, jūs vairs neesat tikai sapnis.

Šī viedā gudrība ir manis tālāk doto zintnieku/šamaņu zināšanu pamatā. Jūs varat izsapņot veselību, prieku un mieru, tā to ienesot savā realitātē.

Pateicamies tiem, kuri saplaukšķina savas plaukstas un mūs atmodina!
 

Mierā un veselībā,
Baltais Vējš

piektdiena, 2016. gada 16. septembris

Trīs apziņas līmeņi – trīs dažādas dzīves līmeņi


Visiem apgaismotiem cilvēkiem ir zināms tas, kas, ja vēlies izmainīt savu dzīvi, jāizmaina ir sevi un savu domāšanas veidu un izmaiņas dzīvē būs sekas izmaiņām apziņā. Speciālisti izdala trīs apziņas līmeņus, kas krasi atšķiras viens no otra un katrs, no kuriem nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Katram no šiem līmeņiem ir savi – vieni vai citi uzstādījumi, dzīves likumi un ticējumi.
 
Pirmais apziņas līmenis – UPURIS
Diemžēl cilvēkus, kuri atrodas sājā UPURA līmenī ir ļoti daudz. Šie cilvēki dzīvo, balstoties uz izdzīvošanas instinkta un bailēm par savu dzīvi. No viņiem bieži var dzirdēt žēlošanos par priekšniekiem, valsti, par dzīvi vispār, uztverot sevi kā apstākļu upuri. Viņi uzskata, ka viss mūsu dzīvē jau ir nolemts un netic tam, ka kaut ko var izmainīt. Šiem cilvēkiem ļoti svarīgs ir komforts, dzīve bez riska, garantijas – tāpēc tie parasti izvēlas strādāt valsts darbā, lai būtu stabila alga un pensija. Jebkuras pārmaiņas dzīvē tiek uztvertas ka briesmas, bet ne iespējas izmainīt savu dzīvi. Viņi ir pārliecināti, ka par visu dzīvē ir jācīnās, bet, lūk, viņi cīnās paši ar sevi un dzīvi. Visas viņu dzīves sfēras – karjera, attiecības, labklājība, veselība atrodas uz robežas, jo viņi taču jūtas kā apstākļu upuri, bet ne savas dzīves saimnieki.
 
Otrais apziņas līmenis – SAIMNIEKS
Šiem cilvēkiem ar SAIMNIEKA apziņas līmeni nav nekā neiespējama, viņi tic sev un savai veiksmei dzīvē. Viņi zin, ka dzīve – tā ir milzīga iespēju jūra, kuras var izmantot un saņemt labumus, kuri tiem vajadzīgi Šiem cilvēkiem ir raksturīgi pieņemt lēmumus, darboties un sasniegt savus mērķus. Viņi jūtas savas dzīves saimnieki un sastopoties ar problēmām, meklē veidus, kā tās atrisināt nevis cieš, uzdodot jautājumu “Kāpēc tas notiek ar mani?” Kā likums, šiem cilvēkiem ir sava uzņēmējdarbība vai arī tie ir pašnodarbinātie. Savukārt cilvēki ar upura apziņas līmeni, stājas darbā pie viņiem. Lai pārietu no līmeņa UPURIS uz SAIMNIEKA līmeni, ir jāizmainā sava domāšana un sava dzīves paradigma, jo tikai tā var uzlabot dzīves kvalitāti.
 
Trešais apziņas līmenis – BRĪNUMDARIS
Tas ir pats augstākais apziņas līmenis. Cilvēki, kuri sasniedz šo līmeni, ir pārliecināti, ka dzīvē ir viss, kas nepieciešams. Viņu domāšanas galvenā īpatnība ir tā, ka viņiem nav nekādu aizspriedumu, negatīvu pārliecību, bet, ja arī parādās, tad tie ātri un viegli tos transformē pozitīvā. Tādas domāšanas rezultātā viņi dzīvo pārpilnībā un saņem to, ko vēlas un saņem to tik ātri, cik ātri saprot, ko un kam viņiem to vajag. Viņi saprot to, ka, lai kaut ko izmainītu liktenī, ir jāizmaina “kaut-kas” sevī un tikai tā var savā dzīvē ienest pārpilnību it  visā.

Visas problēmas dzīvē BRĪNUMDARI uztver kā veidu, ar kura palīdzību uzlabot sevi un savu dzīvi un šīs iespējas ir ikvienā no mūsu dzīves problēmām. Tāds domāšanas veids palīdz sasniegt visu, ko vien cilvēks vēlas ar sava iekšējā darba palīdzību – ne ar ārējiem apstākļiem un ne cīņas ar dzīves īstenību palīdzību. Kā likums, šiem cilvēkiem ir daudz vairāk labumu, kā viņiem vajag un tāpēc viņiem ir ar ko padalīties un to viņi arī dara – ar naudu, labestību un mīlestību.
 
Sanāk tā: kā kurš no mums domā, tā arī dzīvo.

Ja gribiet uzlabot savu dzīves kvalitāti, nav uzreiz jāmaina visa sava uzvedība, jācīnās par dzīvi vai jāatkaro savs. Jums neviens neko neatņems. Savediet kārtībā vispirms savu galvu, savus uzskatus, uzstādījumus, ticējumus un to, kam jūs dodiet priekšroku. Pārskatiet savu dzīves paradigmu – ko jūs domājiet par sevi, par cilvēkiem un par dzīvi vispār. Varbūt jūs pretendējat uz SAIMNIEKA dzīvi, bet domājiet kā UPURIS? Noskaidrojiet, kādu jūs vēlaties redzēt savu dzīvi, sevi un pēc tam paskatieties, kāds apziņas līmenis tam ir vajadzīgs. Un dariet!

Vadims Zēlands
Avots: http://www.transurfing-real.ru/
Tulkoja: Ginta FS

Mēness aptumsums 16.09.2016


 
Atkal naksnīgajās debesīs redzam pilnmēnesi. Šovakar, piektdien, 16.septembrī būs redzams arī mēness aptumsums ar maksimālo fāzi 21:54. Šo laiku varam uztvert gan kā tādu, kur labāk izvairīties no jebkādas aktīvas rīcības un plānu kalšanas, gan arī kā lielo iespēju laiku sakārtot un dziedināt sevī tās lietas, kas pēdējā laikā ir sevi pieteikušas. Ja skatāmies gada griezumā, tad atceramies, ka pavasarī bija trīs aptumsumu sērija, kas iesāka laika posmu, kad dzīvē varēja “uzpeldēt” dažādas agrāk nesakārtotās lietas. Tagad rudenī, atkal trīs aptumsumu sērija savā ziņā šo “kalnu un leju” periodu noslēdz. No dziļāka skatījuma tiek dots impulss garākam laika periodam (aptuveni piecu gadu garumā), kad turpinās pacelties “vecās neatrisinātās” lietas gan personīgajās dzīvēs, gan arī kolektīvajā jeb sabiedrības līmenī. Kā izpaužas šo veco neatrisināto lietu aktivizēšanās? Mainās mūsu uzskati un viedokļi, aktivizējas jau piemirsti sapņi un idejas, atkal piesakās seni draugi. Joprojām var aktivizēties ar senčiem un ar dzimtu saistītās lietas, kā arī dziļas, no iepriekšējām dzīvēm mantotas lietas. Maināmies gan katrs no mums, gan visi kopā kolektīvajā līmenī. Visticamāk mēs jau pārvērtējam daudz ko no tā, kas veido mūsu realitāti, un turpināsim to darīt. Mēs gribēsim mainīt daudz ko no tā, kas agrāk šķita pieņemams. Tas saistās gan ar mūsu attiecībā, gan nodarbošanos, gan mūsu dzīves pamatvērtībā. Šī laika enerģija nostiprina mūsu saiti ar smalko pasauli, mēs arvien vairāk sajūtam un saklausām tās vadību.

Ko darīt?

Šovakar mēness aptumsuma laikā varam veikt kādu rituālu ar nodomu atbrīvoties no pēdējā laikā “uzpeldējušajām” problēmām, kas patiesībā mums ir labi pazīstamas, saprotot to dotās mācības. To var darīt varbūt vienkārši esot pilnmēness gaismā vai vērojot aptumsumu ar nodomu iedziļināties sevī un apzinot maināmās lietas jeb apgūtās mācības. Var uzrakstīt šīs lietas uz papīra lapas un pēc tam to sadedzināt pateicībā par mācību stundām un apzināti šīs lietas atbrīvojot enerģētiskā līmenī. Var to darīt sveču gaismā vai pie ugunskura. Būtu vēlams, ka veicot šādu rituālu mēs vispirms nomierināmies un noskaņojamies uz darāmo. Tad radam sakrālu mīlestības enerģētisko telpu. Tad pārdomājam, apceram, kas ir tas, kas ir parādījies pēdējā laikā tāds, kas traucē mums būt saskaņā ar sevi, iekšējā līdzsvarā. Tad veicam kādu darbību, ar kuras palīdzību pateicībā atbrīvojamies no traucējošā. Tad pateicībā smalkajai pasaulei, tiem, kuri mums šīs mācības ir palīdzējuši apgūt un pateicoties arī sev, noslēdzam šo rituālo darbību. Pēc tam varam vienkārši ļaut sev sajust, kas ir mainījies, pabaudīt šo miera un svētlaimes stāvokli…

Mierīgāks un jaunas ieceres veicinošs laiks sāksies Saulgriežu laikā. Tad, 22.septembrī līdzīgā rituālā varam izsapņot to jauno, ko vēlamies ienest savā dzīvē…

 Lai veiksmīgs un apzinātu pārmaiņu piepildīts šis laiks!   

otrdiena, 2016. gada 8. marts

NĀKOTNE IR TAGAD. MARTA ENERĢIJAS


Arvien vairāk cilvēku uz mūsu planētas apzinās un sajūt, ka mūsu planētas un mūsu vibrāciju nepārtraukta paaugstināšanās, kosmosa enerģiju intensitātes pieaugums ir daļa no mūsu ceļa gadu no gada, ar katru ciklu, šeit uz Zemes. Ir dažādi uzskati par to, kad tas sākās un kad tas beigsies. Populāras atzīmes laikā ir 1987.gads kā sākums sagatavošanās posmam pārejai jaunās enerģijās. Tad 2012.gads kā šī posma beigas un aktīva enerģiju vibrāciju paaugstināšanās laika posma sākums. Šis posms turpināšoties līdz 2038.gadam, ar tuvākajiem “starpfinišiem” jeb kulmināciju punktiem šogad, 2016.gadā un nākošo 2018.gadā.  Lai spētu augt līdzi šīm enerģijām, šīm arvien augtākām vibrācijām, ir jāiemācās pārvaldīt savas emocijas un prātu. Nepārvaldītas emocijas šajās koncentrētajās enerģētiskajās izmaiņās, kas spēcīgi izpaužas katra gada aptumsumos, īpašajos Mēness spēka laikos, saulgriežos un saulstāvjos, katru tādu cilvēku mētās kā skaidu šajā enerģiju jūras vētrā.

Šajā, marta mēnesī ir divi aptumsumi. Šādi mēneši vienmēr iezīmē nozīmīgus pagrieziena punktus mūsu dzīvēs. Tie ļauj mums pārslēgties un pieslēgties pilnīgi jaunām mūsu realitātes dimensijām. To ietekme ilgst līdz 19 gadiem pēc šī pagrieziena punkta. Tādēļ ir ļoti svarīgi pievērst īpašu uzmanību tam, ko mēs sakām, ko mēs izlemjam aptumsumu laikā, jo šajā laikā pateiktais un paveiktais ir praktiski nemaināms.

9.marta naktī uz rīta pusi notiks pilns Saules aptumsums. Latvijā tajā laikā vēl ir nakts un tas nebūs novērojams, tomēr tā ietekme skar visu planētu. Aptumsuma maksimums ir 3:57. Aptumsuma enerģijas vārti sāk darboties jau trīs dienas pirms tā un beidzas trīs dienas pēc tā. Maksimuma laikā aptuvenu četru līdz piecu minūšu laikā ir īpašs laika sprīdis koncentrēta nodoma īstenošanai, jo tad lineārais laiks un šīs dimensijas telpa it kā apstājas, dzīvības spēks neierobežoti plūst uz Zemi, un mūsu meditācijas, nodomi, lūgumi tiek ienesti tieši Saules enerģijas portālā.
Šajā laikā ir lieliska iespēja atbrīvoties no savām vaļībām, atjaunot savus fiziskos ķermeņus ar dabiskas un veselīgas pārtikas ēšanu, ar pietiekamu miegu, ar labu, augstu vibrāciju ūdeni, ar mums atbilstošiem fiziskiem vingrinājumiem, ar nesavtīgu kalpošanu un palīdzēšanu citiem. Mostas tās senās viedās zināšanas, kas dzīvo katrā no mums – tās kuras mums palīdz saskatīt un uztvert dažādās realitātes ap mums un izvēlēties to, kura visvairāk palīdz mūsu vislabākajai attīstībai.

Ja līdz šim vēl neesi sajutis to enerģiju intensitāti, kas plūst uz mūsu planētu, tad, visticamāk, jau ļoti drīz to sajutīsi. Šajā mēnesī, 2016.gada martā, pārmaiņu vēji pūtīs ļoti spēcīgi. Tos pastiprina gan divi aptumsumi, gan pavasara saulgrieži, gan citu planētu un zvaigžņu iedarbība. Jau no 6.marta sāk iedarboties Saules aptumsuma enerģija, tā pastiprinās 9.martā pilnajā Saules aptumsumā, sasniedzot sava spēka maksimumu saulgriežu laikā 20.martā un izbeidzot savu enerģijas uzliesmojumu trīs dienas pēc Mēness aptumsuma 26.martā. Mēness aptumsuma maksimums ir 23.martā plkst.13:47 un Latvijā tas nav novērojams. Neatkarīgi no tā vai tu zini par šiem spēkiem un šo enerģiju plūsmu, vai tu uzticies vai arī neuzticies astroloģijai, ikvienu no mums šīs enerģijas ļoti spēcīgi ietekmē.
Tas ir laiks, kurā mums pilnībā jāpārveido sevis izjūta, savas patības izjūta atbilstoši tai jaunajai dimensijai, kura sevi atklāja Saules aptumsumā. Jauns sākums. Atjaunota izpratne par apkārtējo pasauli un mūsu vietu tajā. Spēcīgas draudzības saites ar cilvēkiem, kurus mēs cienām un apbrīnojam, kuri ir mūsu transformāciju ierosinātāji, un kurus arī mēs dziļi ietekmējam. Aizrautīga un sparīga vēlme kļūt par tiem pirmajiem, kuri rada vienotību, sadarbību un mieru tur, kur līdz šim ir bijusi sadalītība, nošķirtība un nesaskaņas.

Šis laiks uzsāks neticamas pārmaiņas, liks pārskatīt savas dzīves jēgu un mērķus. Radīsies jautājumi par dzīves pamatiem, par tās nenoteiktību, pēkšņi vari sākt sevi apšaubīt, justies nedroši, varbūt pat apātiski, var uzrasties jautājumi par to, kas tad patiesībā ir iegūts un kas ir zaudēts, un kas vēl nav sasniegts – un tas notiks gan individuālajā, gan kolektīvā līmenī.
Atcerieties, ka dualitātē telpa ir radīta pateicoties saspiesta laika enerģijai, ārpus dualitātes laiks ir nofiksēts bezgalīgā ārpuslaika tagadnē, kur enerģija plūst domas ātrumā. Šajā marta starp aptumsumu laikā ikviens var augt savā daudzdimensiju apziņā, savā dievišķajā apziņā. No šī apziņas stāvokļa vērojot dualitātes lineāro dimensiju, tu skaidri saskatīsi ka te pilnīgi visam ir kāds noteikts iemesls. Ka fiziskā dzīve ir mērķtiecīga ilūzija, lai mēs apgūtu radīšanu. Ikvienā no mums var tikt no jauna ielādēta jeb atvērta zināšana, ka katrs mēs esam garīgas būtnes, ka īslaicīgi lieto bioloģisku ķermeni.
Šajā laikā ikvienam ir dota jauna iespēja atbrīvoties no ilūzijām, no dūmiem un spoguļiem, un tas ir vajadzīgs, lai saskatītu apslēpto patiesību gan sevī, gan citos.

Dažas turpmākās nedēļas ik pa brīdim pavēro sevi “no malas”, pavēro savas emocijas – kā tās rodas, kā tās uzliesmo, kā tās izpaužas, kādas situācijas tā “ieslēdz”. Iepazīsti savas emocijas, savas sajūtas. Un neļauj savām emocijām ietekmēt tavu rīcību. Mācies tās pārvaldīt.  
No 8.marta aktivizējas arī tādas enerģijas, kas var izsaukt nedrošību un neapmierinātību no vienas puses, kas savukārt spēcina izaugsmi un rada jauna spēka rašanās iespēju no otras puses. Šī enerģija liek no jauna izvērtēt savus garīgos nodomus, lai tie iekļautos šīs 3.dimensijas jeb materiālās dzīves iespējās. Var izpausties ļoti spēcīga kritika, spēcīga pretēja uzskata paušana un nesaprašanās ar tiem, kuru uzskati atšķiras. Tas nozīmē arī to, ka “lidināšanās augstākajās sfērās” tev nekalpos, ja tu pazaudēsi savu pamatu dualitātē. Sazemēšanās ir ļoti svarīga. Būt gaisīgam, nepiezemētam nav tas pats, kas būt pozitīvam.
Šajā laikā ir jābūt elastīgam, lai spētu būt stingrs, nelokāms, stiprs un mērķtiecīgs un tādējādi lai spētu pārvarēt negaidītus šķēršļus.
Šī gada marta enerģiju uzplūds var viegli iemest emociju ekstrēmos, ja prāts un emocijas netiek pārvaldītas. Katram ir jāspēj pārvaldīt bailes, remdēt depresiju un apātiju ar mentālu pašdisciplīnu. Mums jākļūst par emociju pārvaldīšanas meistariem, lai sasniegtu mentālu skaidrību – tā ir galvenā marta enerģiju mācība.

Jupitera retrogrāds ilgs līdz 9.maijam, un tā iedarbība būs jūtama līdz pat 8.augustam. Tas liek mūsu dzīves filozofijai būt iezemētai realitātē, kas ļaus mums kļūt laimīgākiem. Mūsu prasmes un resursi jāizmanto praktiskā veidā. Ir ļoti svarīgi, ka mēs esam iekšējā veselumā, ka mums ir drosme būt patiesiem pret sevi, un ka nodrošināmies, ka mūsu lēmumi ir lietderīgi. Šis ir daudzu paralēlu realitāšu laiks. Ir vajadzīgs, lai mūsu izvēles un lēmumi būtu augšupceļoši, apgaismojoši – tādi, kuri palīdz nest vairāk gaismas visai cilvēcei un ienes vairāk prieka mūsu pašu dzīvēs.
Saturna retrogrāds sākas 25.martā un ilgs līdz 13.augustam. Tā ietekme jeb ēna būs jūtama līdz 19.novembrim. Tas ir laiks atdzīvināt savu augstāko meistarību. Pat, ja šķiet, ka tumsa ir mums tik tuvu, gaisma uzvar pateicoties ikviena no mums atmodinātai apziņai. Kad mūsu sirdis staro, kad staro mūsu augstākā patiesība, mēs piesaistām sev apkārt garīgākus cilvēkus, mēs saklausām jaunās dzīves aicinājumu, jaunās apziņas aicinājumu, jaunās pasaules aicinājumu – pasaules, kuras pamats ir mīlestība, patiesība un miers.  

Izmantoti interneta materiāli:
www.MichelleKaren.com
www.Earth-Keeper.com

otrdiena, 2016. gada 16. februāris

Mūsdienu šamanisms ikvienam


Vārds “šamanis” ir cēlies no Sibīrijas evenku jeb tungusu valodas un nozīmē zinošais, redzošais. Varbūt saistās ar latvisko (tas, kurš) “samana”?
Katrā gadījumā šodien ar šo vārdu apzīmē no senatnes nākušas dziedināšanas prasmes, kuras ir atrodamas gandrīz visu pasaules tautu tradīcijās. Tā ir prasme sazināties ar smalko neredzamo pasauli, ieiet tajā un sadarbojoties ar noteiktām enerģijām, saņemt palīdzību dziedināšanā. Parasti saka, sadarboties ar garu pasauli. Un šī garīgā dziedināšana mūsdienās kļūst arvien izplatītāka arī modernajā kultūrā un arvien plašāk tiek izmantota gan atsevišķi, gan kopā ar moderno medicīnu un terapiju. Bieži vien šī garīgā dziedināšana ir tieši tas mūsdienu terapijas metodēm pietrūkstošais posms, kas iekustina vai paātrina atlabšanas procesu.

Izplatītākās mūsdienu šamanisma prakses ir spēka dzīvnieka atgūšana un sadarbošanās ar to, zaudēto dvēseles daļu atgūšana, svešo un kristālisko enerģiju (slimības) izvilkšana, cilvēka garīgās un enerģētiskās veselības atjaunošana, kas nostiprina arī fizisko veselību…
Lielajam vairumam mūsu fiziskās veselības problēmām cēlonis ir arī garīgas dabas jeb rodams mūsu ķermeņa enerģiju laukā. Līdzīgi ir arī ar mūsu dzīves problēmām attiecībās, materiālajā jomā. Arī šeit cēlonis bieži vien rodams tieši garīgajā plānā. Risināt jeb dziedināt šos cēloņus ļoti sekmīgi palīdz iepriekš minētās šamaniskās prakses.

Spēka dzīvnieki.
Jebkurš cilvēks var pieredzēt un izbaudīt to spēku, varēšanu un zināšanas, ko dod sadarbība ar savu spēka dzīvnieku. Spēka dzīvnieki palīdz šamaniskajos ceļojumos, palīdz saņemt jaunas atklāsmes, palīdz dziedināšanā. Bieži vien modernajā šamanismā pirmais, kas tiek darīts, palīdzot kādam cilvēkam, ir spēka dzīvnieka atgūšana. Cilvēks tad sadarbojas ar šo palīgu, ar šo enerģiju, savās meditācijās, labāk iepazīst to arī ikdienas realitātē, ienesot tā viedo zināšanu un padomu savā dzīvē. Cilvēks ir ieguvis jebkurā bīdī pieejamu padomdevēju un palīgu…

Iepazīties ar savu spēka dzīvnieku šamaniskā ceļojumā iespējams jau šo svētdien, 21.februārī Baltā Vēja nodarbībā Rīgā. https://www.facebook.com/events/1563799487274259/ 

Čakru attīrīšana ar ūdeni


It īpaši ziemas mēnešos mēs reizēm fiziski jūtamies nogurdināti, nelīdzsvaroti, pat slimojam. Mēs laiku pa laikam varam justies nomākti, skumji, iztukšoti.
Mūsu neveselīgie ēšanas ieradumi, mūsu sintētiskā pasaule un tās radītais piesārņojums, mūsu uztraukumi un stress vājina mūsu Gaismas enerģijas lauku, kas ietver fizisko ķermeni un nosaka tā labsajūtu. Lai nodrošinātu veselību, spēku un enerģiju mūsu aktivitātēm, mums ir jāattīra, jāatjauno un jānostiprina eksistencei tik vajadzīgā gaisma, kas mūsu ķermeņiem dod tīrību un enerģiju.
Gaismas ķermenis uztur veselību. Tas nosaka kā mēs dzīvojam, novecojam, kā dziedināmies.
Te ir vingrinājums čakru attīrīšanai, kas var palīdzēt atkal justies iedvesmas un enerģijas piepildītiem un pilnībā izbaudīt šos ziemas mēnešus.

Čakru attīrīšana ar ūdeni.
Šo ieteicams veikt rīta dušas laikā. Ir labi, ka šīs nodarbes laikā ūdens apskalo gan augumu, gan roku pirkstus.
Stāvot kājās labās rokas plaukstu tuvinām pirmajai čakrai aptuveni 10 cm attālumā no tās “sajūtam” to. Tīrai čakrai sajutīsim vieglu vibrāciju. Šī sajūta plaukstā var būt kā viegla tirpoņa, vai arī kā aukstuma vai siltuma sajūta, vai arī kā lielāka vai mazāka blīvuma sajūta. Praktizējot, iemācīsimies atšķirt tīru no netīras čakras. Tīra ir augstākās, smalkākās, mazāka blīvuma vibrācijās. Netīra čakra ir blīvāka, sajūta var būt līdzīga kā aptaustot cukura vati.
Attīrīšanu veicam labās rokas pirkstu galus apļojot pretēji pulksteņa rādītāju griešanās virzienam trīs vai četras reizes. Tad noskalojam pirkstus dušas ūdenī, lai aizskalotu savāktos netīrumus. Tad pārejam pie otrās čakras, tad trešās un tā līdz septītajai.
Pirmā čakra atrodas pie kaunuma kaula starpenē, otrā čakra aptuveni plaukstas platumu zem nabas, trešā čakra atrodas saules pinumā, ceturtā sirds augstumā krūšu centrā, piektā atrodas kakla bedrītē, sestā pieres centrā, un septītā virs galvas – kā ārā nākoša no galvas “avotiņa”
Kad čakras ir attīrītas, atgriežamies pie pirmās čakras un atkal ar labās rokas pirkstu galiem iegriežam to pulksteņa rādītāju griešanās virzienā ar trīs vai četras reizes. To atkal veicam vispirms pirmajai, tad otrajai čakrai un tā līdz septītajai čakrai.
Šis vingrinājums ļauj katrai čakrai vibrēt un griezties tai atbilstošajā frekvencē, bez tādu enerģētisko netīrumu apgrūtinājuma, kas izsauktu ķermeņa saslimšanu.
Tīras čakras spēj piesaistīt dabiskās enerģijas, kuras uzpilda mūsu Gaismas enerģijas lauku un uztur labu veselību.
Par to, kā savu Gaismas ķermeni, kas nosaka mūsu dzīves, veselību, to kā mēs novecojam, attīrīt, pilnveidot, vai pat radīt no jauna, var uzzināt, apmeklējot Baltā Vēja nodarbības un darbnīciņas.      


Ko Vārna stāsta šamanim?


Vārna saka: ”Tevī pašlaik notiek dziļas transformācijas. Tici, ka tava pagātnes pieredze ir tevi sagatavojusi šim pārmaiņu laikam.”

Ja vārna pārlido tavam ceļam vai tu satiec to – tā ir pārmaiņu zīme. Viss tas, ko esi darījis līdz šim un pēc kā esi tiecies nu ir sasniedzis savu piepildījumu. Vārna dod skaidru ziņu un padomu par nākamajiem soļiem. Pievērs uzmanību savām domām un norādēm tev apkārt. Šīs norādes tagad ir skaidrākas kā jebkad agrāk.
Vārna kā ziņnesis var arī likt tev saprast, ka iespējams, ka tu pārāk daudz iegrimis ikdienas sīkumos. Tad ir pienācis laiks apstāties un paskatīties, kur tu esi nonācis un atcerēties savus sapņus un tevi iedvesmojošās lietas. Savu vēlēšanos skaidra apzināšanās ir atslēga to piepildīšanai.

Ja vārna ir tavs spēka dzīvnieks, tad tev jāpievērš uzmanība savai iekšējai vienotībai un veselumam. Tev aktīvi jādarbojas, lai pilnībā apzinātos savus uzskatus un rīcību, lai tu rīkotos atbilstoši savai iekšējai patiesībai un tu pildītu savas dzīves misiju. Tas palīdz tev iet cauri dzīves pārmaiņu laikiem viegli, bez īpašas piepūles, ļauj tev doties dzīves dotajās iespējās tiklīdz tās uzrodas. Tevī ir tendence būt brīvam no lineārā laika uztveres, savā sirdī apzinoties, ka laiks burtiski katrā brīdī ietver sevī gan pagātni, gan tagadni, gan nākotni. Tu dzīvo šajā brīdī.

Ja vārnu redzi sapnī, tad zini, ka tā ir ziņa no tavas zemapziņas. Ja tu redzi lidojošu vārnu, tas nozīmē, ka tev jāapzinās zemapziņā apslēptais, lai tu varētu virzīties tālāk savā dzīvē. Ja vārna tavā sapnī mielojas, tad tas nozīmē, ka tava zemapziņa tev saka, ka tas, ko ar ko tu tagad nodarbojies, nākotnē nesīs bagātīgu atalgojumu. Tomēr pārliecinies, ka tu darbojies ar to, ko tu patiesībā vēlies savā dzīvē. Ja vārna sapnī skatās uz tevi vai lido tev līdzi, tad tas nozīmē, ka tavā dzīvē tuvojas pozitīvas pārmaiņas.
Tomēr vārna var būt arī kā brīdinājums, ja tu turpināsi darīt jau iesākto, tu vari piedzīvot lielu vilšanos.

Vēl vārna saistās ar: pirmsākumu sargs, izpaušanās fiziskajā pasaulē, savstarpējās pievilkšanās likums, dzīvība un nāve, atdzimšana, pārejas maģija, modrība, jaunu iespēju parādīšanās, godīga apmaiņa un tirdzniecība, senču godināšana, ētiska uzvedība, dvēseļu pavadonis no tumsas gaismā, bezbailīga darbošanās tumsā, sapratne par visām ar tikumību un ētiku saistītām lietām, formas un izskata mainīšana.